Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

Τη λένε νύχτα την Αγάπη
Τη λένε νύχτα την αγάπη και το φιλί μας ουρανό ο κόσμος παίζει με τη στάχτη κι έχει τα μάτια στο κενό. Όσο μας ξέρουν οι πληγές μας δε μας γνωρίζει ο δικαστής κι η φυλακή για την καρδιά μας είναι ο πόνος, ο ληστής. Τη λένε νύχτα την αγάπη και το φιλί μας ουρανό. Τη λένε όμορφη τη νύχτα που της γελάει ο ουρανός μα ποιος θα πει γι' αυτή την πίκρα όταν μας φεύγει ο καιρός. Όσο μας ξέρουν οι πληγές μας δε μας γνωρίζει ο δικαστής κι η φυλακή για την καρδιά μας είναι ο πόνος, ο ληστής. Τη λένε νύχτα την αγάπη και το φιλί μας ουρανό.


Δημήτρης Χριστοδούλου