Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

Έρθεις δεν έρθεις
Έρθεις δεν έρθεις, θα σ᾿ αγκαλιάζω
και με τη σκέψη μου θα ταιριάζω
τη ζωγραφιά σου...

Έρθεις, δεν έρθεις, εγώ θα σύρω
τ΄ αργά τα πόδια γοργά ως εκεί,
στην έρμη απάνου πέτρα θα γείρω,
Ίσκιε, στα πόδια σου το κορμί...