Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

Ηλιοθλιμμένο δειλινό
Της θλίψης φάρος μοναχός
κι η πίκρα ένα φανάρι,
που αργοσβήνει δίπλα σου 
 καθώς περνάει ο καιρός  
κρατώντας την καρδιά σου
στης μοναξιάς τον πόνο.


Κι όπως οι ώρες γέρνουνε η μια μέσα στην άλλη
αργορρουφούν τα κύματα
τις σκέψεις σου και τους λυγμούς,
κι εσύ στο ηλιοθλιμμένο δειλινό
της θλίψης φάρος μοναχός.