Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

Ανάσα της ζωής μουΑνάσα μου. 
Στα μάτια μου θαρρώ πως στάζεις 
εσύ του ερωτά μου άγιο νερό. 
Στο δάκρυ μου σε κουβαλώ 
μέσα στα μάτια της ψυχής. 
Στα χείλη μου θέλω να 'ρθείς 
και να σταλάξεις σταγόνα 
από τ' αθάνατο νερό.