Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

Και φεύγοντας έρχεσαιΤώρα το ξέρεις: τα βουνά δε μπορούνε

να μας χωρίσουν. 
Και φεύγοντας έρχεσαι.
Και φεύγοντας έρχομαι.
 Δεν υπάρχει άλλος χώρος
έξω απ΄ το χώρο μας. 
Κι ο άνεμος είναι
η αφή των χεριών μας.
Καθώς ταξιδεύουμε,
εσύ στο βορρά, εγώ προς το νότο,
κοιτώντας τον ήλιο, ο καθένας μας έχει
τον άλλο στο πλάι του.